Kosten en vergoeding

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, heb je de vrije keuze voor kraamzorg, en dus de mogelijkheid om te kiezen voor je eigen kraamverzorgende. Deze zorg wordt vergoed door je zorgverzekering.

 

In het Landelijk Indicatie Protocol (LIP) is vastgelegd dat ieder gezin bij het geven van borstvoeding, recht heeft op 49 zorg uren, en bij flesvoeding 45 zorguren. Deze uren worden verdeeld over 8 dagen.

Voor ieder uur kraamzorg is een wettelijke eigen bijdrage verschuldigd van €4,80 (2023). Deze bijdrage is bij iedere leverancier van kraamzorg gelijk.

In sommige gevallen vergoeden zorgverzekeraars ook de wettelijke eigen bijdrage, of een gedeelte daarvan. Om daarachter te komen kun je het beste even contact opnemen met je zorgverzekeraar.

 

Indien medisch noodzakelijk, kunnen de zorguren door de verloskundige worden bijgesteld. Extra uren per dag, of een 9e en 10e dag zorg.

Als er minder uren nodig zijn, kan dit natuurlijk ook in overleg. Zo kunnen we zorg op maat geven.